Besenyőd község szegregátumaiban élő személyek komplex fejlesztése

Kedvezményezett címe: Besenyőd Község Önkormányzata

Projekt címe: Besenyőd község szegregátumaiban élő személyek komplex fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 197 297 105 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00005

A projektet többtagú konzorcium valósította meg:

  • Besenyőd Község Önkormányzata,
  • MTESZ Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Egyesület,

A projekt célja Besenyőd községben a szegregátumban élők helyzetének javítása, fejlesztése, a község többi területéhez hasonló életszínvonal elérése volt. Ehhez a megvalósítók mellett együttműködő partnerek a Leveleki Szociális Intézmény, a helyi Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat, a helyi Óvoda és az Általános iskola. Ezen túlmenően helyi segítőként kapcsolódott be a Református Egyház, és a Családorvos. A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatok külső szakemberek bevonásával valósultak meg.

A szegregátumban élők közül 136 fő bevonásával valósult meg a projekt. Mindenki számára készült egyéni fejlesztési terv, aminek segítségével személyre szabott segítségnyújtást, fejlesztést kaphattak az adott személyek a mentorától.

A bevont célcsoport tagok részt vehettek kőműves, családellátó, kerti munkás, OKJ-s képzéseken, valamint életviteli alapismeretek képzésen, a bizonyítvány átvétele után szakmunkásként helyezkedhetek el a munkaerő – piacon.

A pályázat finanszírozta a Csillag Szolgáltató Pont és Csillagház működtetését. A Csillagpont és a Csillagház célja, hogy a célcsoport számára olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amit a saját háztartásukban különböző okok miatt nem tudnak megvalósítani.

Az iskoláskorú gyerekek fejlesztése különböző módszerekkel, lehetőségekkel három éven át folyamatosan támogatott tevékenység volt, aminek eredményeként csökkentettük az iskolai lemorzsolódásokat, segítettük a tehetségeket.

Az egészséges életmód, szemlélet érdekében a rendszeres felvilágosító, támogató programok és tanácsadások mellett egészségügyi szűrések megszervezése is része volt a projektnek.

A játékos és sportos szabadidős programok az aktív pihenés jelentősége mellett közösségformáló események is voltak, amikor nemcsak a generációk együttes kikapcsolódását segítette, hanem a szegregátumban élők és a község lakosságának egymáshoz közelítését is elősegítette.

A projekt nem csak a szegregátumban élők helyzetét, életét javította, hanem a közösségi és közösségépítő programokkal csökkentette a meglévő szakadékot a szegregátum lakói és a község lakossága között. A rendezvényeken a részvétel önkéntes és ingyenes volt mindenki számára. A rendezvények mellett közösség fejlesztési lehetőségeket a mentorok segítségével valósította meg a projekt. Közösség kialakítása, összekovácsolása mellett másodlagos cél volt a hagyományok, a régi tapasztalatok – tudások átadása, fiatalok általi továbbvitele.

A projekt eseményekkel telve zajlott. Mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek szóló programokon többen megjelentek, örömmel és pozitív élményekkel eltelve távoztak a rendezvényekről, foglalkozásokról.

A legalább 8 osztályos végzettséggel rendelkezők számára szervezett, 30 fővel futó kőműves képzést 22 fő sikeresen befejezte, büszke birtokosai OKJ-s bizonyítványuknak.

A szintén legalább 8 osztályos végzettséghez kötött kerti munkás képzésen, amely 23 fővel zajlott, végül 23 fő szerzett OKJ-s bizonyítványt. Az ezen a két képzésen részt vevők közül többeknek sikerült hasznosítani a megszerzett ismereteket, a képzés befejezése után el tudtak helyezkedni a tanult szakmában.

A projektben megvalósult harmadik, családellátó képzés már nem volt végzettséghez kötött, a kezdeti 24 főből 21 fő volt az, aki be is fejezte a képzést és sikeres vizsgát tett, OKJ-s bizonyítványt szerezve. A képzés túlnyomó részét a gyakorlati oktatás tette ki, az ott elsajátítottakat a képzésen részt vevők hasznosítani tudják családjuk mindennapi életében. Az életviteli alapismeretek képzésen 27 fő vett részt és szerzett tanúsítványt.

A tanulók iskolai lemorzsolódását megelőző, felzárkóztatást támogató szolgáltatás, a tanoda jellegű foglalkozás nagyon népszerű volt az óvodás korú gyerekek körében. Két fejlesztő pedagógus segítségével, irányításával változatos programokon vehettek részt, amelynek minden óráját lelkesen várták a gyerekek.

A célcsoport hátrányos helyzetéből adódóan a több napos táborozás gyerekek részére önerőből nem volt elérhető a családok számára. Igényfelmérés előzte meg a három nyári tábor szervezését, így esett a választás Bogácsra, Gyomaendrődre és Magyra.


A program keretében lehetőség volt a rendezvényeken kívül egyéb szolgáltatások igénybevételére is a célcsoport tagjainak, úgymint:

 – Drogprevenciós felvilágosító és megelőző programok: Fontos cél, hogy kialakuljon egy értékrend a résztvevőkben, ami sokkal sikeresebb a drogozás megelőzésében, mint az elrettentés

– Egészségfejlesztő, felvilágosító programok: Az egészséges életmód, életszemlélet és magatartás szempontjából fontos egészségfejlesztő, felvilágosító programok rendszeres szervezése.

– Egészségügyi szűrések megszervezése: Cél az átfogó egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése helyben és ingyenesen.

– Konfliktuskezelés, mediáció: A konfliktusok kezelésének az a célja, hogy olyan megoldásokat találjanak a problémákra, amelyben egyik fél sem érzi azt, hogy ő most vereséget szenvedett a másik féllel szemben. A mediáció alkalmazása szemléletváltást igényel a konfliktushoz való viszonyulásban, annak kezelésében.

– Szülői szerep erősítését célzó tréningek: A tréning a leendő szülőknek, illetve szülőknek szól, akik tudatosan szeretnének felkészülni szerepükre, a családot érintő változásokra, ami egy gyerek érkezésével, felnevelésével jár.