Besenyőd község szegregátumaiban élő személyek komplex fejlesztése

Kedvezményezett címe: Besenyőd Község Önkormányzata

Projekt címe: Besenyőd község szegregátumaiban élő személyek komplex fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.30

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00005

A projektet többtagú konzorcium valósítja meg:

  • Besenyőd Község Önkormányzata,
  • MTESZ Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Egyesület,

A projekt célja Besenyőd községben a szegregátumban élők helyzetének javítása, fejlesztése, a község többi területéhez hasonló életszínvonal elérése. Ehhez a megvalósítók mellett együttműködő partnerek a Leveleki Szociális Intézmény, a helyi Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat, a helyi Óvoda és az Általános iskola. Ezen túlmenően helyi segítőként kapcsolódik be a Református Egyház, és a Családorvos. A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatokat külső szakemberek bevonásával valósulnak meg, így pszichológus, mentálhigiénés szakember, jogász, mediátor és pedagógus segíti a tervek megvalósulását.

A szegregátumban élők közül 100 fő bevonásával valósul meg a projekt. Mindenki számára készül egyéni fejlesztési terv, aminek segítségével személyre szabott segítségnyújtást, fejlesztést kaphat az adott személy a mentorától.

A bevont célcsoport tagok részt vehetnek kőműves, családellátó, kerti munkás, OKJ-s képzéseken, a bizonyítvány átvétele után szakmunkásként helyezkedhetek el a munkaerő – piacon.

A pályázat finanszírozza a Csillag Szolgáltató Pont és Csillagház működtetését. A Csillagpont és a Csillagház célja, hogy a célcsoport számára olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amit a saját háztartásukban különböző okok miatt nem tudnak megvalósítani.

Az iskoláskorú gyerekek fejlesztése különböző módszerekkel, lehetőségekkel három éven át folyamatosan támogatott tevékenység, aminek eredményeként szeretnénk csökkenteni az iskolai lemorzsolódásokat, segíteni a tehetségeket.

Az egészséges életmód, szemlélet érdekében a rendszeres felvilágosító, támogató programok és tanácsadások mellett egészségügyi szűrések megszervezése is része a projektnek.

A játékos és sportos szabadidős programok az aktív pihenés jelentősége mellett közösségformáló események, amikor nemcsak a generációk együttes kikapcsolódását segíti, hanem a szegregátumban élők és a község lakosságának egymáshoz közelítését is elősegíti.

A projekt nem csak a szegregátumban élők helyzetét, életét javítja, hanem a közösségi és közösségépítő programokkal csökkenti a meglévő szakadékot a szegregátum lakói és a község lakossága között. A rendezvényeken a részvétel önkéntes és ingyenes mindenki számára. A rendezvények mellett közösség fejlesztési lehetőségeket a mentorok segítségével valósítja meg a projekt. Közösség kialakítása, összekovácsolása mellett másodlagos cél a hagyományok, a régi tapasztalatok – tudások átadása, fiatalok általi továbbvitel.

A 2018. év tevékenyen, eseményekkel telve zajlott. Mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek szóló programokon többen megjelentek, örömmel és pozitív élményekkel eltelve távoztak a rendezvényekről, foglalkozásokról.

A célcsoport számára szervezett, télen kezdődött kőműves képzést 23 fő végig járta, sikeresen befejezte, büszke birtokosai OKJ-s bizonyítványuknak.

A tanulók iskolai lemorzsolódását megelőző, felzárkóztatást támogató szolgáltatás, a gyermek fejlesztés jellegű foglalkozás az iskola kérése a nyári szünetben kezdődött el. Július – augusztus hónapokban folyamatosan tartott foglalkoztatást a felkért pedagógus a mentorok, start asszisztensek segítségével. A megjelenő gyerekek hamar felismerték, hogy „ez nem iskola, nem napközi” és vidáman, a pedagógussal együttműködve teltek az órák. Az általános iskola szeptemberi újra indulásával párhuzamosan elkezdődtek a foglalkozások, a felkért pedagógus a heti 3 x 2 órás lehetőséget ismét biztosította. Melyben a következő foglalkozások valósulnak meg.

Matek készségfejlesztés, színjátszó, zenei ismeretek.

Sport–egészséges életmód, KRESZ ismeretek, környezetismeret- környezetvédelem, helyesírás fejlesztés, olvasás-szövegértés, számítógépes ismeretek.

A jogi tanácsadás, az adósságkezelési tanácsadás 2018. május óta folyamatos, minden egyes alkalom előtt a mentorok felmérték, hogy van rá igény, illetve a felmerült kérdéseket összeírták, átadták a tanácsadást vezető dr. Spisák Béla. A jogi tanácsadásnak kezdetekben nagyobb sikere volt, több hónap után mondták a célcsoporttagok, hogy az adóssággal, pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban is szeretnének információt kapni. Az ügyvédnek és a kiscsoportos foglalkozásoknak köszönhetően egyre többen jelennek meg.

A célcsoport hátrányos helyzetéből adódóan a több napos táborozás gyerekek részére önerőből nem elérhető a családok számára. Ezt próbálta orvosolja a projekt, a bevont gyerekek számára egy hetes nyári a bogácsi táborral – a csoporthoz a projekt megvalósítok és néhány szülők bevonásával alakítottuk meg a csoportot. A kiránduláson résztvevő gyerekek és felnőttek a tábor végeztével élményben gazdagodva és feltöltődve lelkesen érkeztek haza.

A projekt részvevőket 2018.10.20-án Esztergomba és Visegrádra vittük kirándulni, mert saját forrásból ezek a családok nem tudnák megvalósítani.

Az önkormányzati szolgáltatásokhoz való hozzáférés szervezését Dudás Rita és Nyisztorné Vékei Brigitta vállalta magára. A tanácsadás mellett az intézkedésekben is segítséget nyújtanak a kérelmek kitöltésében, a mellékletek beszerzésében, összegyűjtésében. Sport és szabadidős tevékenységeket a mentorok havonta szervezik meg. A gyerekek a hagyományosnak mondható labdajátékokra jelentkeznek inkább, a felnőttek közül inkább a nők érdeklődnek egészségük szempontjából fontosabbnak mondható, otthon is elvégezhető mozgásformák után.

Szülői szerep erősítése témakör 20 főt érdekelt 2018. május 24-án. Külön figyelmet érdemel, hogy a megjelentek között több anyánál igen magas a gyerekszám, számukra a téma igazán helytálló volt. A jó szülő – gyerek kapcsolat, a gondoskodás – minta – határozottság hármasság témakörökre épült fel a foglalkozás tematikája.

A nyár legnagyobb eseménye a 2018. augusztus 24-én megrendezésre került Új Kenyér Ünnep volt. Az önkormányzati tulajdonban lévő KRESZ-TANPÁLYA adott helyszínt a rendezvények, amelynek előkészítését a célcsoport tagok is elvállalták, örömmel vették tudomásul, hogy rájuk is számítanak ilyen eseményeken is. A Falunap első programja a helyi általános iskolások és óvodások műsora volt, melyet a hivatalos megnyitó követett. A megjelenteket Laskai Tiborné polgármester köszöntette.

Játékos Sportvetélkedők, kézműves foglalkozás, ismeretterjesztő előadás. A rendezvény alkalmából a résztvevők közösen készítettek élelmet, szendvicset, sütöttek palacsintát, és lapcsánkát a megjelent vendégek és résztvevők számára.

2018. november 18-án, nagyszabású rendezvényt tartottunk a Református Egyházzal közösen, Templomunk építésének 90 éves évfordulója alkalmából.

Megjelentek, a Besenyődről elszármazottak és községünk lakói.

Az év utolsó eseménye a adventi ünnepség volt 2018. december 19-én, amit a Besenyődi Református Templomban tartottunk, Mészáros János Elek előadó művész adott koncertet. Köszöntőt Laskai Tiborné polgármester és Simon Döme András lelkipásztor mondott. A vendégfogadás az ennivaló és innivaló mellett a beszélgetésre, a közös ünnepi hangolódásra biztosított lehetőséget. A rendezvény a teljes falu lakosságának szólt a közös ünneplés reményében.