Nagyapám kincse Program

„Nagyapám kincse” program a Roma -nem roma Interkulturális Útvonal és attrakciók alapjainak megteremtéséért.

Forrás: http://www.romatajhaz.withssl.com/index.php/nagyapam-kincse

Projekt időtartama: 2016.05.02. – 2017.04.30

A támogatás összege: 30.537.654 forint
A projekt teljes költségvetése: 33.935.780 forint

Az Egyesület Hodászi Roma Tájház baráti körében már kipróbált programot szeretnénk népszerűsíteni a megyében. A „Nagyapám kincse” roma és nem roma interkulturális ifjúsági értékmentő hálózat hét települést érint.
Célja: egyedi program megvalósítása a helyi roma és nem roma kulturális, táji értékek feltárásával és azok népszerűsítésével. A program megvalósítása alatt kiemelten szeretnénk figyelni arra, hogy rögzítsük azokat a módszertani tapasztalatokat, amelyek révén a programot átadhatjuk/elvihetjük más közösségeknek is. Az egyéves programidőszak alatt elvárt eredmény: roma kulturális útvonalakat és attrakciókat (7-7 db) kínáljunk a hazai és külföldi látogatóknak.
Az értékmentésben a roma és nem roma fiatalok közvetlenül és közvetetten megtapasztalják a kulturális diverzitás előnyeit. Erősíteni kívánjuk a programban résztvevő fiatalokban, hogy a másik kultúrájához való közeledés csak úgy lehetséges ha megtanulják a saját kultúrájukat relatívan értelmezni. Az élményszerű értékmentésbe bekapcsolódik a tájház média műhelye és a pántlika népi játszóház és művészetterápiai műhely fiatalsága. A műhelyek egymás tevékenységét támogatva innovatív módszerrel, közösségi élményen keresztül kooperatív munkával maradandó produktumokat hoznak létre, megtapasztalva az alkotás örömét, fejlődik a problémamegoldó készségük, kifejező készségük. A web rádiózás lehetőséget teremt többnyelvű tudósítással – cigány, magyar, angol- német- nyelvek aktív használatára, mely készségek a pályaválasztás és a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés során alapvető fontosságúak. A média műhely újszerű és egyedi eleme, hogy folyamatos alkotásra, probléma megoldásra és aktív cigány nyelvhasználatra szólít. Emellett a helyi értékek és hagyományok védelmét is szolgálja. A falusi turizmus területén valódi többletet jelentenek a több nyelvű rádióadások. Pozitív üzenetet fogalmaznak meg, a generációk közötti együttműködést erősítik, hiszen a fiatalok folyamatosan riportokat készítenek az idősekkel, megbecsülik tudásukat. Népszerűsítése a programnak:
A Média műhely tevékenysége szorosan kapcsolódik a „Nagyapám kincsei” programelemhez. a) Amennyiben a részvevő diákok gyakorlott tudással rendelkeznek, készen állnak arra, hogy a műhely a jövőben időszakosan „utazó” szerepet töltsön be, vagyis más településeken (elsősorban a „Nagyapám kincsei” programban érintett településeken) is bevonják az adott településen érdeklődő fiatalokat a webrádió működésébe, továbbá az adott településről készített kisfilmek a települések számára valódi hozzáadott értéket jelenthetnek. b) A tájházba látogató turisták szintén bekapcsolódhatnak a rádió adások készítésének folyamatába. A külföldi roma hallgatók tájékoztatása és esetleges bevonása szintén érdekessége lesz a programnak.
A „Pántlika” Kreatív Népi Játszóház és Művészetterápiai műhely célcsoportja a helyi gyermekeken és szüleiken túl a megyéből és az ország településeiről érkező szakembereket, (pedagógusok, szociális munkások stb.) akik érdeklődnek a roma kézműves mesterségek és roma kultúrára/képzőművészetre épülő művészetterápia foglalkozások iránt. Igény szerint a foglalkozást vezetők ellátogatnak a „Nagyapám kincse” programban résztvevő településekre és ott kézműves foglalkozásokat tartanak az értékmentésben résztvevő diákok részére.